Autorijschool Frans Stael

R.I.S. Autorijschool

de praktijkles

Zelfreflectie

 

 

 

Wij werken volgens een vaste structuur van lesgeven. In drie fasen worden de praktijklessen gegeven.

R.I.S.

In de eerste fase staat de voertuigbeheersing centraal. Als de leerling deze voldoende beheerst wordt de aandacht verlegd naar de kijktechnieken, het gebruik van, en afslaan op kruispunten, het gebruik van rotondes en auto(snel)wegen.

de laatste fase

In de laatste fase van de opleiding legt de RIS een sterke nadruk op het ontwikkelen van inzicht in het eigen rijgedrag (zelfreflectie) en op afstemming van wat iemand (denkt dat hij) kan en wat de situatie van hem verlangt (calibratie). In feite probeert RIS in die laatste fase een basis te leggen voor ‘verder leren in het verkeer’..

de onderverdeling

Elke fase is onderverdeeld in kleinere stappen. Bij elke nieuwe stap wordt altijd eerst uitgelegd hoe we het gaan doen en dan pas geoefend.
Belangrijk bij het "in stappen" opleiden is dat de lesstof is opgedeeld in kleine hoeveelheden. Behandelde onderwerpen gaan automatisch zodat de aandacht alleen maar uit hoeft te gaan naar de nieuwe lesstof. 
Ook de te rijden route is hierbij belangrijk. Niet geoefende onderwerpen komen weinig tot niet in de route voor. Hierdoor krijgen zowel behandelde als nieuwe onderwerpen juist veel aandacht.

Het praktijkexamen

Om deel te mogen nemen aan je praktijkexamen moet je in het bezit zijn van een geldig theorie certificaat en een geldig identiteitsbewijs!

Bij de aanvraag van het examen hoort een gezondheidsverklaring. Dit is een formulier met 11 vragen over je gezondheid.Moet je één van de vragen met 'ja' beantwoorden, dan is onderzoek door een arts noodzakelijk!

Deze gezondheidsverklaring moet u sinds november 2017 zelf indienen bij het CBR. Dit heeft het CBR zo bepaald! Het indienen kan via https://mijn.cbr.nl De kosten hiervan zijn € 37,80.

Voordat een examen gereserveerd kan worden moet je de rijschool machtigen via mijn.cbr.nl.
Het rijschoolnummer wat je nodig hebt is  2373G8

Zelfreflectie kandidaat Praktijkexamen auto

 


Footer